บีเลิฟด์ไทยออแพร์ 

เป็นองค์กรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศและโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือและออสเตรเลีย เช่น โครงการออแพร์ (Au Pair Program), โครงการลิฟอินแคร์กิฟเวอร์ ประเทศแคนาดา (Live in Caregiver Cananda), โครงการเวิร์คแอนทราเวล สหรัฐอเมริกา (Work and Travel in USA), โครงการสตัดดี้พลัสเวิร์คประเทศแคนาดา (Study plus Work Canada) และโครงการซัมเมอร์คอร์ส (Summer Course) ในหลายประเทศทั่วโลก

บีเลิฟด์ไทยออแพร์เป็นตัวแทนจากสถาบันและองค์ชั้นนำต่างประเทศ เช่น สถาบันภาษาชั้นนำ GEOS North America และ Sprachcaffe Languages Plus อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับองค์กรที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ “สมาพันธ์ออแพร์สากลแห่งชาติ IAPA”, “สมาพันธ์ดัตท์ออแพร์ NAPO” และองค์กร Au Pair Society Member ของประเทศเยอรมันนี

ทีมงานบีเลิฟด์ไทยออแพร์ 

พี่มล มณฑนี

โทร. 091-1381484

support@belovedthaiaupair.com

พี่ต้อม ณัฐสิณี

โทร. 089-7896337

bangkok@belovedthaiaupair.com

พี่ลูกตาล ปรรวดา

โทร. 086-9274777

phitsanulok@belovedthaiaupair.com