วิธีปฎิบัติในการขึ้นเครื่อง

เอกสารที่ต้องแสดงก่อนทำการขึ้นเครื่อง

 หนังสือเดินทาง

 เอกสาร Work Permit (ถ้ามี)

 ตั๋วเครื่องบิน (หากเป็น E-Ticket ให้ทำการปริ้นหรือว่าทำการจดหมายเลขการออกตั๋วเก็บไว้
จากนั้นนำไปเปลี่ยนเป็นตั๋วเครื่องบิน ที่เค้าเตอร์สายการบินนั้นๆ)

 Immigration Card (TM6)

ตัวอย่าง Immigration Card (TM 6)

ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขานอกประเทศ

 • ตรวจสอบจุด Check-im ของแต่ละสายการบิน (ดูแผนที่ตามรูปด้านล่าง)
 • เช็คตารางการบินที่บอร์ด เพื่อตรวจสอบ Counter Check-in
 • ทำการ Check-in กระเป๋า และ Ticket Check-in
 • ทำการกรอก บัตรขาออก Immigration Card (TM6)
 • ผ่านด่านรักษาความปลอดถัย

ขั้นตอนตรวจเช็ค ณ ด่านรักษาความปลอดภัย

 • แสดงหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบิน
 • นำของเหลว (ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม และทำการใส่ถุงซิปล็อคให้เรียบร้อย),เครื่องใช้ไฟฟ้า, แล็บท็อป (ต้องถอดออกมาจากกระเป๋า) วางแยกไว้ในถาดเพื่อเข้าเครื่อง X-Ray
 • ถอดเสื้อแจ็คเก็ต, รองเท้า, เข็มขัด และอื่นๆ
 • เดินผ่าน Metal Detector
 • หลังจากผ่านการตรวจร่างกายจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ให้เดินไปบันทึกการออกนอกราชอาณาจักรไทยในช่อง Thai Passport (ทางด้านขวามือ มีสองช่องสำหรับ Thai Passport สามารถต่อแถวได้สองแถว สำหรับหนึ่งช่อง)
 • แสดงหนังสือเดินทาง บัตรขาออก (Immigration Card TM6) Broading Pass และ Work Permit (ถ้ามี) แก่เจ้าหน้าที่กงศุลขาออก
 • เมื่อรับการบันทึกการออกนอกราชอาณาจักรไทยเรียบร้อยแล้ว เดินตาม Gate ที่ระบุใน Broading Pass
จุด Check-in ของแต่ละสายการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

ห้ามนำของเหลวขนาดเกิน 100 มิลลิลิตร และของมีคมขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาด

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคนเดินทาง
 1. ร้านค้าส่วนใหญ่รับบัตรเครดิต เช่น อเมริกันเอ็กซ์เพรส, ไดเนอร์, วีซ่า, มาสเตอร์, โดยไม่มีการชาร์จเพิ่ม
 2. ยาประจำตัว หากมีโรคประจำตัวควรเตรียมยาไปให้เพียงพอ / ควรเตรียมแปลงฟัน, ยาสีฟันไปใช้บนเครื่องบิน
 3. เหล้าและบุหรี่ในยุโรปมีราคาแพง ควรเตรียมจากเมืองไทยให้พอ แต่ร้านอาหารไม่อนุญาตให้เอาเหล้าจากภายนอกเข้าไปดื่ม
 4. กล้องถ่ายภาพ, ฟิล์ม, แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ถ่ายภาพ ควรตรวจเช็คให้พร้อม เพราะในยุโรปมีราคาสูงเช่นกัน
 5. กระเป๋าเดินทาง ควรเป็นกระเป๋าใหญ่ใบเดียว และน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกระเป๋าเล็ก 1 ใบ สำหรับสิ่งของจำเป็นและต้องใช้บ่อย (ขนาดของกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่องได้มาตรฐาน 55x40x15 ซม. หรือ 21.5×15.5×6 นิ้ว) สายการบินเข้มงวดเรื่องน้ำหนักมาก
 6. กรุณาเก็บสิ่งของมีค่าไว้ในกระเป๋าเดินทาง หรือกระเป๋าแฮนด์แบ็ก การล้วงกระเป๋า มีมากมายในทุกแหล่ง โปรดระมัดระวัง!! ไม่ควรนำของมีค่าหรือเครื่องประดับติดตัวไปมากนัก
 7. หากโทรศัพท์กลับประเทศไทย ทำได้ 2 วิธีคือ
 8. ประเทศกลุ่มยุโรปใช้ไฟฟ้า 220 โวล์ท มี 3 แบบ ขาเหลี่ยม 3 ขากับขากลม 2 ขา หรือ 3 ขา แล้วแต่ประเทศ
 9. มิจฉาชีพ จำพวกล้วงกระเป๋า กรีดกระเป๋ามีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยว จึงควรจะระมัดระวัง
 10. ไม่ควรรับฝากสิ่งของไปให้ใครในยุโรปเด็ดขาด / ข้ามถนนใช้ทางม้าลาย หรือทางข้าม (ยุโรปใช้พวงมาลัยซ้าย)
 11. บางโรงแรมมีภาพยนต์พิเศษจากวีดีโอเสียค่าบริการ คิดอัตราประมาณเรื่องละ 700 บาท
 12. เนื่องจากสภาพอากาศในทวีปยุโรป อากาศเย็นสบายเฉลี่ย 8 เดือนต่อปี จึงเป็นเหตุให้โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปนั้นไม่มีเครื่องปรับอากาศ
 13. ขณะที่อยู่ที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง-ด่านศุลกากรและ/หรือ ตามพรมแดน กรุณางดถ่ายภาพเพราะเป็นข้อห้ามของทุกประเทศ
 14. กรุณาอย่านำมีดปลอกผลไม้ใส่กระเป๋าเล็ก ที่ถือขึ้นเครื่องบิน (กรุณาใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่)
 15. ขณะที่เครื่องบินกำลังขึ้น-ลง หรือมีสัญญาณรัดเข็มขัด กรุณานั่งกับที่และรัดเข็มขัดจนกว่าสัญญาณไฟจดับ
 16. กฎใหม่ของสายการบินทั่วโลก คือห้ามนำน้ำ, ของเหลวทุกชนิด เช่น ยาสีฟัน, ครีม, โฟม, สุรา ฯลฯ ที่มีปริมาณมากกว่า 100 มิลลิลิตร ขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะถูกริบทันที