น้องแนทตี้ แมทกับโฮสอเมริกา เตรียมตัวบิน 23 ตุลาคม 2562 ได้ทำการแชร์ประสบการณ์การเริ่มต้น สมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์ จนถึงการสัมภาษณ์วีซ่ากับสถานฑูตอเมริกา ห้ามพลาด มีคีย์สำคัญที่ทำให้ผ่านวีซ่า ได้ไม่ยาก