คุณสามารถเข้าร่วมโครงการออแพร์เนเธอร์แลนด์ได้หรือไม่ ?

 เพศหญิง

 อายุ 18 – 30 ปี (ไม่เกิน 31 ปี ก่อนวันเดินทางสู่ประเทศเนเธอร์แลนด์)

 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

 สามารถว่ายน้ำได้

ไม่มีประวัติอาชญากรรม

ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ได้รับการอนุญาตจากแพทย์ให้เข้าร่วมโครงการได้

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับปานกลางขึ้นไป

รักการทำงานกับเด็ก มีทัศนคติที่ดี

มีความต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

หากคุณตอบ “ใช่” ทั้งหมด คุณเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการเข้าร่วมโครงการออแพร์ 

สมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์ กับ บีเลิฟด์ไทยออแพร์ สมัครที่นี่

คุณจะได้รับอะไรจากการเข้าร่วมโครงการออแพร์เนเธอร์แลนด์ ?

รายได้
ออแพร์จะได้รับรายได้ 300 – 340 ยูโร

ทุนเรียนภาษา
ออแพร์จะได้รับทุนเรียนภาษาตัชท์ จำนวน 350 ยูโร

ที่พัก อาหาร
ออแพร์ได้พักอาศัยอยู่กับโฮสแฟมิลี่ ฟรี อาหาร ห้องพักส่วนตัว

วาเคชั่น
ออแพร์จะได้วันหยุด วาเคชั่น 2 สัปดาห์ (พร้อมรับรายได้)

ท่องเที่ยว
ออแพร์สามารถเดินทางท่องเที่ยวใน 25 ประเทศสหภาพยุโรป

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับโครงการออแพร์เนเธอร์แลนด์ ?

หน้าที่
มีหน้าที่ดูแลเด็กๆของครอบครัวและทำงานบ้าน

ชั่วโมงการทำงาน
30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
1 ปี

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการออแพร์เนเธอร์แลนด์

ค่าใช้จ่าย
World Wide Registration Fee กับเอเจ้นท์ จำนวน 750 – 800 EUR

สิ่งที่ออแพร์จะได้รับ
ค่าประกันสุขภาพตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่เข้าร่วมโครงการออแพร์เนเธอร์แลนด์

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจัดเตรียมเพิ่มเติม
ค่าแปลเอกสาร
ค่ารับรองเอกสาร
ค่าจัดส่งเอกสาร
ค่าตรวจสุขภาพ

ผู้สมัครควรทำการเช็คความพร้อมก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าใบสมัคร

ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่สามารถทำการขายต่อหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

สนใจเข้าร่วมโครงการออแพร์เนเธอร์แลนด์ต้องเตรียมตัวอย่างไร ?

เช็คคุณสมบัติเบื้องต้น ว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่  (สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ คลิ้กที่นี่) สามารถ “ลงทะเบียนขอข้อมูล” เพิ่มเติม หรือ “สมัครออนไลน์” หากต้องการคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โดยตรง 0911381484,0897896337 หรืออีเมลล์ support@belovedthaiaupair.com
คลิ้กติดต่อ

นัดสัมภาษณ์วัดระดับภาษา ผ่านทาง Skype ทำการนัดหมายในระบบ ที่นี่ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โดยตรงเพื่อทำการนัดหมาย 0911381484,0897896337 หรืออีเมลล์ support@belovedthaiaupair.com

เตรียมตัวสัมภาษณ์วัดระดับภาษา

ทำการซื้อใบสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์

จัดเตรียมใบสมัคร และเอกสารอื่นๆ

จัดส่งเอกสารใบสมัครมาทางไปรษณีย์

รอการตรวจสอบเอกสารใบสมัคร

ได้รับแจ้งออนไลน์โปรไฟล์

เตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์กับทางโฮสแฟมิลี่

โฮสแฟมิลี่ตอบรับการจ้างงาน

เตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่า

วีซ่าอนุมัติ

รับตั๋วเครื่องบิน

รับการปฐมนิเทศจากเจ้าหน้าที่บีเลิฟด์ไทยออแพร์

เดินทางเข้าร่วมโครงการออแพร์