CULTURE EXCHANGE PROGRAM

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประจำปี 2020 – 2021

J-1 EXCHANGE VISITOR AU PAIR USA

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม J-1 ออแพร์ โครงการที่ได้รับการรับรองโดยของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา กำกับและดูแลโดย BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS โครงการเริ่มก่อนตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1986

GREAT AUPAIR USA

องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศ (The U.S Department of State) ดำเนินโครงการและรับสมัครผู้สมัครจากนานาประเทศเข้าร่วมโครงการ J-1 AU PAIR USA ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เข้าร่วมโครงการ J-1 AUPAIR USA ได้ประโยชน์อะไร?

โอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันอย่างใกล้ชิด สัมผัสวัฒนธรรมใหม่ๆ

โอกาสในการฝึกฝนภาษา

เข้าเรียนมหาวิทยาลัยท้องถิ่น รับทุนสมทบจากโฮสแฟมิลี่ จำนวน $500 USD

โอกาสในการท่องเที่ยว

รับวันหยุด 2 สัปดาห์โดยยังได้รับรายได้ ท่องเที่ยวทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา

โอกาสในการพัฒนาตนเอง

การเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ และสามารถพึ่งพาตนเอง ย่อมนำพาตนไปสู่โอกาสที่ดีได้

โอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพ

ประสบการณ์เปลี่ยนแปลงชีวิต เพิ่มโอกาสในการจ้างงานได้มากขึ้น

ประสบการณ์ล้ำค่าครั้งหนึ่งในชีวิต

หนึ่งคนเป็นได้ครั้งเดียวเท่านั้น รับประสบการณ์ล้ำค่าในชีวิต

บริการของเรา

ตัวแทนอย่างเป็นทางการ GREATAUPAIRUSA

เปิดรับสมัครโครงการ Au Pair in the USA

OFFICIAL PARTNER

บีเลิฟด์ไทยออแพร์ตัวแทนอย่างเป็นทางการจาก GREATAUPAIRUSAในการเปิดรับสมัครผู้สมัครในประเทศไทยเข้าร่วมโครงการออแพร์อเมริกา (คลิ้กดูหนังสือรับรอง)

โครงการออแพร์

 

VDO

 

News & Blog

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปดูไบ

  อยากเรียนภาษาและทำงานไปด้วย ทำไมต้องเล ...

เกณฑ์วัดคะแนนสอบสัมภาษณ์

หลักเกณฑ์การวัดคะแนน การสอบสัมภาษณ์วั ...

ไกด์คำถามสอบสัมภาษณ์วัดระดับ

ตัวอย่างคําถามการสอบสัมภาษณ์ วัดระดับ ...

วิธีปฎิบัติการเดินทางโดยเครื่องบิน

วิธีปฎิบัติในการขึ้นเครื่อง เอกสารที่ ...

โบรชัวร์โครงการออแพร์

  ดาวน์โหลดโบรชัวร์ ...

5 ประเทศที่มีแนวโน้ม “ปลอดภัย” มากที่สุด

สำหรับเรียนต่อ ในสถานการณ์ COVID -19 การมาถึงของ ...

10 เหตุผลทำไมต้องไปเรียนต่อประเทศ

1.ได้พบกับผู้คนหลักหลาย เเน่นอนว่าถ้าคุณไป ...

วันชาติสวิตเซอร์แลนด์

วันที่1 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันชาติของสวิต ...

ไปต่างประเทศช่วงโควิด เตรียมอะไรบ้าง? มีอะไรที่ควรรู้ ?

🔸 การเดินทางไปต่างประเทศช่วงโควิด มีการ ...

5 ที่เที่ยวในอเมริกา ต้องไม่พลาดเที่ยว🇺🇸

1.เทพีเสรีภาพ นิวยอร์ก🗽 Statue of Liberty, New York ถ้านึกถ ...