www.belovedthaiaupair.com

โครงการออแพร์

 

บีเลิฟด์ไทยออแพร์ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทน จากองค์กรที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิสมาพันธ์ออแพร์สากลแห่งชาติ IAPA องค์กรออแพร์โลก ในการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์ (Au Pair Program), ลีฟอินแคร์กิฟเวอร์ ประเทศแคนาดา (Live - in Caregiver Program in Canada), โครงการศึกษาต่อและทำงานในต่างประเทศ ( Work and Study )  บีเลิฟด์ไทยออแพร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง ด้านโครงการออแพร์ ลีฟอินแคร์กิฟเวอร์แคนาดา และโครงการศึกษาต่อและทำงานในต่างประเทศ บีเลิฟด์ไทยออแพร์มีศูนย์ติดต่อประสานงาน ในจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพ พิษณุโลก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการในการเข้ารับการปรึกษา และรับคำแนะนำอย่างใกล้ชิด อีกทั้งบีเลิฟด์ไทยออแพร์ยังมีบริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครที่อยู่ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการโดยใช้ระบบออนไลน์ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศูนย์รับสมัครด้วยตนเอง สามารถจัดทำเอกสารและทำการสมัครทุกขั้นตอนผ่านระบบออนไลน์ ติดต่อ คลิ้กที่นี่

ออแพร์เนเธอร์แลนด์

 ออแพร์เนเธอร์แลนด์
อายุ : 18 - 31

ออแพร์สวีเดน

ออแพร์สวีเดน
อายุ : 18 - 30

ออแพร์เบลเยี่ยม

ออแพร์เบลเยี่ยม
อายุ : 18 - 25

ออแพร์อเมริกา

ออแพร์อเมริกา
อายุ : 18 - 26

ออแพร์เดนมาร์ก

ออแพร์เดนมาร์ก
อายุ : 18 - 30

ออแพร์ฝรั่งเศส

ออแพร์ฝรั่งเศส
อายุ : 18 - 29

 ออแพร์นอร์เวย์

ออแพร์นอร์เวย์
อายุ : 18 - 29

ออแพร์เยอรมัน

ออแพร์เยอรมัน
อายุ : 18 - 26

ออแพร์ออสเตรีย

ออแพร์ออสเตรีย
อายุ : 18 - 27

ออแพร์ออสเตรเลีย

ออแพร์ออสเตรเลีย
อายุ : 18 - 30

ออแพร์นิวซีแลนด์

ออแพร์นิวซีแลนด์
อายุ : 18 - 35

 ออแพร์ฟินแลนด์

ออแพร์ฟินแลนด์
อายุ : 18 - 29

ออแพร์สวิตเซอร์แลนด์

ออแพร์สวิตเซอร์แลนด์
อายุ : 18 - 24

ออแพร์ลักแซมเบิร์ก

ออแพร์ลักแซมเบิร์ก
อายุ : 18 - 26

live in caregiver canada

Live - in Caregiver Canada
อายุ : 18 - 44

     
     
primi sui motori con e-max.it

กิจกรรมดีๆ สำหรับออแพร์

คุณอยู่ที่: Home โครงการออแพร์