Payment


payment infoบีเลิฟด์ไทยออแพร์เปิดรับชำระเงินออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิตของทุกธนาคาร 

อีกทั้งยังรับชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์เซอร์วิส และ Tesco Lotus ทั่วประเทศ

 

วิธีการชำระเงิน

วิธีการที่ 1 ชำระเงินผ่านทางธนาคาร หรือ ATM      payment info

 ชื่อบัญชี

หจก. บีแอลอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิส

หมายเลขบัญชี

080-2-88900-3

สาขา

ดาวคนอง

ประเภทบัญชี

ออมทรัพย์

ยืนยันการชำระเงินโดยการ ส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว ส่งมาที่ support@belovedthaiaupair.com 


(ระบุอีเมล์เพย์สบายของคุณ) Confirmation No : (รหัสสินค้า) Product Name : (รายการสินค้า ต้องเป็นภาษาอังกฤษ) Total Amount : (ราคาสินค้ายอดเงินสกุลบาท) (กรณีต้องการให้กลับไปยังหน้าร้านค้า ระบุ url ของร้านค้า) (กรณีต้องการแสดงค่าสินค้าเป็นสกุลเงินต่างๆ อ่านรายละเอียดในคู่มือ หน้า 7)
primi sui motori con e-max.it

Events and Activities

You are here: Home Study Abroad our company Payment