คอร์สอบรมหลักสูตร Basic Life Support and First Aid Training

อบรมพี่เลี้ยงเด็ก

การอบรม Basic Life Support and First Aid Training วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 9.00-16.00 น

ตารางการอบรม

09.00-10.45 น. ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฐมพยาบาล และการดูแลเด็กป่วย
10.45-11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 น. Basic Life Support & First Aids (1)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. Basic Life Support & First Aids (2)
14.30-15.30 น. การดูแลเด็กป่วยและวัคซีนสำหรับเด็ก
15.30-16.00 น. สรุป ประเมินผล และมอบ Certificate

สถานที่อบรม Kinderville Educare Center
รายละเอียดการเดินทาง http://www.kindervillecenter.com/contact-us 

อบรมโดยวิทยากรจากสภากาชาดไทย
ค่าอบรม คอร์สละ 800 บาท (รวมเอกสาร อุปกรณ์ อาหารกลางวันและอาหารว่าง)

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 087-596-9305

 

primi sui motori con e-max.it

Events and Activities

You are here: Home News and Events คอร์สอบรมหลักสูตร Basic Life Support and First Aid Training