หาออแพร์ : โฮสแฟมิลี่จาก Stocksund สวีเดน ต้องการออแพร์สค. 2015

โฮสต์แฟมิลี่จาก Stocksund ประเทศสวีเดน ต้องการออแพร์จากประเทศไทย เริ่มงานเดือนสิงหาคม 2015

คุณสมบัติออแพร์

  • อายุ 24 - 30 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • ว่ายน้ำได้ สามารถช่วยเหลืองานบ้านได้

รายละเอียด

  • ครอบครัวมีเด็กอายุ 5 คน อายุ 12,10,10,7,7
  • สามารถเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 1 ปี
  • เคยมีออแพร์มาแล้ว 5 ปี ออแพร์ทุกคนจบโครงการ

สนใจติดต่อ ทีมงาน 09-11381484, 08-97896337, Fax 053-102478       support@belovedthaiaupair.com

primi sui motori con e-max.it

Events and Activities