หาออแพร์ : โฮสแฟมิลี่จาก Upplands สวีเดน ต้องการออแพร์สค. 2015

โฮสต์แฟมิลี่จาก Upplands ประเทศสวีเดน ต้องการออแพร์จากประเทศไทย เริ่มงานเดือนสิงหาคม 2015

คุณสมบัติออแพร์

  • อายุ 24 - 30 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • สามารถขับรถได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เกินกว่า 1 ปี
  • ว่ายน้ำได้ สามารถช่วยเหลืองานบ้านได้

รายละเอียด

  • ครอบครัวมีเด็กอายุ 2 คน อายุ 6 ขวบ และ 7 ขวบ
  • สามารถเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 1 ปี

สนใจติดต่อ ทีมงาน 09-11381484, 08-97896337, Fax 053-102478       support@belovedthaiaupair.com

primi sui motori con e-max.it

Events and Activities