หาออแพร์ : โฮสแฟมิลี่จากเมือง Sollentuna สวีเดน ต้องการออแพร์ทันที

หาออแพร์ : โฮสแฟมิลี่จากเมือง Sollentuna สวีเดน ต้องการออแพร์ที่สามารถเดินทางได้ทันที หลังจากได้รับอนุมัติวีซ่า

 

คุณสมบัติออแพร์

  • อายุ 20 - 29  ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • สอนการบ้านเด็กได้
  • มีความอดทนและรักการทำงานร่วมกับเด็ก
  • ว่ายน้ำได้ สามารถทำอาหารและช่วยเหลืองานบ้าน

 รายละเอียด

  • ครอบครัวมีเด็กแรกเกิด ในเดือนมีนาคม 6 ปี และ 10 ปี
  • สามารถเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 1 ปี
  • รายได้ 3500 SEK

สนใจติดต่อ ทีมงาน 09-11381484, 08-97896337, Fax 053-102478       support@belovedthaiaupair.com

primi sui motori con e-max.it

Events and Activities