หาออแพร์ : โฮสแฟมิลี่จากเบลเยี่ยม เข้าร่วมโครงการ 6 เดือน

ออแพร์

โฮสต์แฟมิลี่จากเบลเยี่ยม ต้องการออแพร์จากประเทศไทย อายุระหว่าง 18 - 25 ปี ที่มีประสบการณ์เด็กอ่อน

ต้องการออแพร์ที่สามารถเดือนทางได้ เดือนเมษายน 2014

คุณสมบัติออแพร์

รายละเอียด

สนใจติดต่อ ทีมงาน 09-11381484, 08-97896337, Fax 053-102478       support@belovedthaiaupair.com