หาแคร์กิฟเวอร์ : โฮสแฟมิลี่จากแคนาดา เมือง Ontario

แคนาดา

โฮสต์แฟมิลี่จาก Ontario, Canada ต้องการแคร์กิฟเวอร์ เข้าร่วมโครงการ Live - in Caregiver Canada เดินทางได้เมื่อวีซ่าอนุมัติ

คุณสมบัติออแพร์

  • อายุ 20 - 35 ปี
  • มีคุณสมบัติที่สามารถเข้าร่วมโครงการ Live in Caregiver Canada
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ดูแลเด็กแรกเกิด
  • ว่ายน้ำได้
  • สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่ที่สามารถยื่นขอใบขับขี่สากลได้

รายละเอียด

  • หน้าที่ดูแลเด็กสองคน อายุ  2 ปี และ 11 เดือน
  • สามารถเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี
  • รายได้ตามกฏหมายแรงงานของรัฐออนแทรีโอ

สนใจติดต่อ ทีมงาน 09-11381484, 08-97896337, Fax 053-102478       support@belovedthaiaupair.com

primi sui motori con e-max.it

Events and Activities